Konkurs OX.pl

Zasady głosowania

  1. Osoby prywatne, regionalne media, organizacje społeczne i samorządy działające na terenie Śląska Cieszyńskiego zgłaszają kandydatki na Oryginalną Kobietę Śląska Cieszyńskiego 2020 przy użyciu specjalnie sporządzonych na ten cel formularzy zgłoszeniowych w terminie od 12 stycznia do 8 lutego 2021 roku. Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną na adres mailowy kobieta@ox.pl i w wersji papierowej przesłane drogą pocztową lub dostarczone osobiście do siedziby Organizatora na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej, 43 – 470 Istebna 68 lub do redakcji GZC na adres: 43 - 400 Cieszyn, ul. B. Chrobrego 21.
  2. Spośród zgłoszonych kandydatek wybierana jest przez Kapitułę Złota Piątka Kobiet Oryginalnych, a następnie opublikowane zostają ich profile na portalach www.kobieta.ox.pl, www.beskidzka24.pl oraz na stronie internetowej gminy Istebna www.istebna.eu, a także w Głosie Ziemi Cieszyńskiej w celu przybliżenia ich sylwetek. Wybór Oryginalnej Kobiety Śląska Cieszyńskiego 2020 spośród Złotej Piątki nastąpi w terminie od 12 lutego do 8 marca 2021. W tym czasie odbędzie się głosowanie internautów na portalach kobieta.ox.pl i beskidzka24.pl na swoją faworytkę. Dodatkowo w Głosie Ziemi Cieszyńskiej i w Naszej Trójwsi zostaną zamieszczone kupony do głosowania (niewypełnione kupony można kopiować), które będzie można przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do redakcji GZC na adres: 43 - 400 Cieszyn, ul. B. Chrobrego 21 oraz do Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej: 43 - 470 Istebna 68. Ilość zdobytych przez kandydatkę głosów będzie miała wpływ na decyzję kapituły.
  3. O nominacji do Złotej Piątki będzie decydowała ilości zgłoszeń złożonych na daną Panią oraz decyzja Kapituły.
  4. W przypadku dostarczania kuponów jedna osoba może wysłać tylko jedno zgłoszenie. Brak podania nr telefonu lub e-maila powoduje, iż głos jest nieważny.
plakat

Wspierają nas

Patroni medialni

Organizator

Lokalizacja:
Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej

43 - 470 Istebna, Istebna 68
Kontakt:
tel/fax +48 (33) 85 56 208
Logowanie do portalu OX.PL
Nie masz konta? zarejestruj się